balkje gen website
Bekijk de website in Nederlands.

Disclaimer

Educagen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.
Educagen behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.
Educagen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Educagen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Educagen.


Alle merken en productnamen zijn het handelsmerk van hun repectievelijke eigenaren.

IET's Studio Developer

Would you like to learn CA Gen using IET's Studio Developer?

All Educagen training courses, including the exercises, are suitable for students who develop applications using IET's Studio Developer.

How to select your first CA Gen training?

When you are not familiar with the CA Gen environment it might be difficult to select the right training you need.

Demo Virtual Class ?

Would you like to know how Educagen delivers CA Gen training in a virtual class? Please, apply for a free demonstration by one of our trainers.

┬ę Educagen | disclaimer | info@educagen.com |

CA Gen is also known as: AllFusion Gen, Advantage Gen, Cool:Gen, coolgen, IEF and Composer.

cool:gen contact