balkje gen website
Switch to the english website.

Disclaimer

Educagen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.
Educagen behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.
Educagen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Educagen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Educagen.


Alle merken en productnamen zijn het handelsmerk van hun repectievelijke eigenaren.

IET's Studio Developer

Training in IET's Studio Developer

Wil je leren werken met CA Gen met gebruik van IET's Studio Developer?

Alle Educagen trainingen zijn aangepast om de cursisten op te leiden die gaan werken met IET's Studio Developer.

Kies je de juiste training.

Als je niet bekend bent met de CA Gen omgeving is het soms moeilijk om de juiste training te kiezen.

Demo Virtuele Klas ?

Wilt u weten hoe Educagen de CA Gen-trainingen in een virtuele klas geeft? Meldt u dan aan voor een gratis demonstratie door één van onze trainers.

© Educagen | disclaimer | info@educagen.com |
CA Gen is ook bekend als: AllFusion Gen, Advantage Gen, Cool:Gen, coolgen, IEF en Composer

cool:gen contact