balkje gen website
Switch to the english website.

Version Control

 

Einddoel

Het doel van de cursus is om de cursist te leren het versiebeheer (version control) te plannen en uit te voeren.
Hij leert welke modelstrategieën bestaan en wat de voor- en nadelen zijn van elke strategie. Bij toepassing van een bepaalde strategie kan hij de modellen beheren. De cursist leert ook welke huishoudelijke taken rondom version control bestaan en hoe ze moeten worden uitgevoerd.

Na afloop van de cursus kan de cursist version control taken uitvoeren.

 

Inhoud

Het programma bevat de volgende onderwerpen:

  • Version control
  • Common ancestry
  • Model analysis
  • Trial migration en migration
  • Trial adoption en adoption
  • Uitgebreide oefening met adoption en migration
  • Model management strategie: wat zijn de mogelijkheden en keuzes daarbij?


Na de uitleg over de theorie worden zeer veel hands on opdrachten gemaakt, zodat de cursist na afloop veel practische vaardigheid heeft opgedaan.

 

Opleidingsduur

De opleiding Version Control duurt twee dagen.

 

Voorkennis

De cursist moet de opleiding tot Basic Developer hebben gevolgd.

 

 

Cursussen


© Educagen | disclaimer | info@educagen.com |
CA Gen is ook bekend als: AllFusion Gen, Advantage Gen, Cool:Gen, coolgen, IEF en Composer

Cool:gen contact