balkje gen website
Switch to the english website.

Introductie in CA Gen

 

Einddoel

Het doel van de cursus is de cursist een goed begrip te geven van de concepten, begrippen en diagrammen die bij het ontwikkelen in CA Gen worden gehanteerd. Hij maakt kennis met de wijze waarop een systeem met behulp van CA Gen wordt gerealiseeerd.

Alle belangrijke diagrammen en de wijze waarop ze tot stand komen, worden besproken. Bovendien leert de cursist de CA Gen-begrippen gebruiken, zodat de communicatie met de automatiseerders optimaal kan verlopen.


Na afloop heeft de cursist een globaal overzicht van het hele CA Gen-gebied, zodat hij als materiedeskundige of project manager een goed begrip heeft van een Gen-project.


Inhoud

  • Het opleidingsprogramma is erop gericht om de cursist een introductie te geven in het ontwikkelen van systemen met behulp van Gen. Het programma bestaat uit de volgende onderwerpen:
  • Wat is CA Gen?
  • Hoe wordt het gebruikt?
  • Welke concepten en begrippen spelen een rol?
  • Data Model
  • Windows, Procedures
  • Action Diagrams
  • Hoe verloopt een CA Gen-project?
  • Welke organisatorische aspecten spelen een rol?
  • Hoe kan de materiedeskundige input geven?


Na de uitleg over de theorie worden zeer veel hands on opdrachten gemaakt, zodat de cursist na afloop veel practische vaardigheid heeft opgedaan.

 

Opleidingsduur

De standaardduur van de opleiding is 2 dagen.

 

Voorkennis

De cursist moet vertrouwd zijn met de begrippen die bij systeemontwikkeling in het algemeen worden gebruikt.

Cursussen


© Educagen | disclaimer | info@educagen.com |
CA Gen is ook bekend als: AllFusion Gen, Advantage Gen, Cool:Gen, coolgen, IEF en Composer

Cool:gen contact